Celebrating Women’s Entrepreneurship in Rwanda

Women entrepreneurs represent the fastest-growing segment of entrepreneurs globally, and Rwanda is no exception. According to the 2020 FinScope Gender Report, women lead about 52% of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Rwanda (or about 420,0000 businesses). Through these businesses, women entrepreneurs are significant contributors to GDP growth and create jobs critical to people’s livelihoods in their communities and the country at large.

At the SME Response Clinic, we value women entrepreneurs’ role in Rwanda’s economic and social development. Since our launch in May 2020, we have developed content, hosted webinars, and conducted targeted marketing activities to better reach women entrepreneurs and support them in business growth despite tough times.

This month, we will focus our efforts on celebrating the role played by women entrepreneurs in developing the entrepreneurship ecosystem in Rwanda. We will highlight some of the exceptional women entrepreneurs we have encountered so you can learn from their experiences or maybe find a new business to try out!

Join us this month as we celebrate – and reach out to us to share the name of a women-led business you know and love at musa.kacheche@consumercentrix.ch!

Kwishimira ibikorwa bya  ba rwiyemezamirimo b’abagore mu Rwanda

Ba rwiyemezamirimo b’abagore bagize igice kinini cya ba rwiyemezamirimo kizamuka vuba ku isi hose, kandi no mu Rwanda ni ko bimeze. Nk’uko bikubiye muri Raporo ya  FinScope Gender  2020, abagore bayobora 52%  by’ibigo by’ubucuruzi bito cyane, ibito n’ibiciriritse (MSME) mu Rwanda (cyangwa ibigo by’ubucuruzi byenda kugera kuri 420.0000). Binyuze muri ibi bikorwa by’ubucuruzi, ba rwiyemezamirimo b’abagore bagira uruhare runini mu izamuka ry’umusaruro mbumbe w’igihugu bagahanga n’imirimo ifite akamaro gakomeye mu mibereho y’abaturanyi babo no mu gihugu muri rusange.

Muri SME Response Clinic, duha agaciro gakomeye uruhare ba rwiyemezamirimo b’abagore bagira mu iterambere ry’ubukungu n’iry’imibereho myiza mu Rwanda. Kuva twatangira muri Gicurasi 2020, twagiye dutegura ubutumwa, twakira ibiganiro twifashishije ikoranabuhanga, kandi dukora ibikorwa by’iyamamaza bigambiriwe bigamije kugera neza kuri ba rwiyemezamirimo b’abagore no kubafasha guteza imbere ubucuruzi bwabo n’ubwo byari mu bihe bikomeye.

Muri uku kwezi, tuzibanda ku bikorwa byo kwishimira uruhare ba rwiyemezamirimo b’abagore bagira mu guteza imbere urwego rwa ba rwiyemezamirimo mu Rwanda. Tuzibanda cyane kuri bamwe muri ba rwiyemezamirimo b’abagore badasanzwe twahuye nabo ku buryo mwabigiraho cyangwa mukaba mwabona ubundi bwoko bw’ubucuruzi mwagerageza!

Ngwino hamwe natwe muri uku kwezi ubwo tuzaba turi mu byishimo – Dusange kuri aderesi musa.kacheche@consumercentrix.ch maze utubwire ikigo cy’ubucuruzi kiyobowe n’umugore uzi kandi ukunda!