SME Response Clinic yavuganye na Muhimpundu Jacqueline, rwiyemeza mirirmo mu Rwanda kugira ngo imenye ibibabazo yahuye nabyo bitewe n’icyorezo cya COVID-19, uburyo yahanganye nabyo ndetse n’uburyo yabikemuye.